• You've just added this product to the cart:

  โคมไฟเกลือหิมาลายัน ทรงม้า

  -26%

  โคมไฟเกลือหิมาลายัน ทรงม้า

  5.00 out of 5

  โคมไฟหินเกลือหิมาลัยช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ โดยก้อนเกลือจะดูดซับไอน้ำที่มีสิ่งปนเปื้อนอย่างฝุ่น ละอองเกสร เส้นขนของสัตว์เลี้ยง สารมลพิษ ควัน เชื้อรา ฯลฯ เอาไว้ จากนั้นความร้อนจากโคมไฟก็จะทำให้ไอน้ำระเหยกลับไปในชั้นบรรยากาศ คืนความสะอาดบริสุทธิ์สดชื่นให้กับอากาศภายในห้อง

  ฿ 3,500.00 ฿ 2,600.00
 • You've just added this product to the cart:

  โคมไฟเกลือหิมาลายัน ทรงหงส์

  -13%

  โคมไฟเกลือหิมาลายัน ทรงหงส์

  0 out of 5

  โคมไฟหินเกลือหิมาลัยช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ โดยก้อนเกลือจะดูดซับไอน้ำที่มีสิ่งปนเปื้อนอย่างฝุ่น ละอองเกสร เส้นขนของสัตว์เลี้ยง สารมลพิษ ควัน เชื้อรา ฯลฯ เอาไว้ จากนั้นความร้อนจากโคมไฟก็จะทำให้ไอน้ำระเหยกลับไปในชั้นบรรยากาศ คืนความสะอาดบริสุทธิ์สดชื่นให้กับอากาศภายในห้อง

  ฿ 3,000.00 ฿ 2,600.00
 • You've just added this product to the cart:

  โคมไฟเกลือหิมาลายัน ทรงแมว

  -13%

  โคมไฟเกลือหิมาลายัน ทรงแมว

  4.00 out of 5

  โคมไฟหินเกลือหิมาลัยช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ โดยก้อนเกลือจะดูดซับไอน้ำที่มีสิ่งปนเปื้อนอย่างฝุ่น ละอองเกสร เส้นขนของสัตว์เลี้ยง สารมลพิษ ควัน เชื้อรา ฯลฯ เอาไว้ จากนั้นความร้อนจากโคมไฟก็จะทำให้ไอน้ำระเหยกลับไปในชั้นบรรยากาศ คืนความสะอาดบริสุทธิ์สดชื่นให้กับอากาศภายในห้อง

  ฿ 3,000.00 ฿ 2,600.00